Panna Cotta & Chanh leo

 

 

Tuần vừa rồi trời nóng quá nên cả nhà mình bị cảm lạnh! Nguyên nhân là vì thay đổi nhiệt độ đột ngột liên tục từ phòng lạnh ra ngoài trời nóng và ngược lại. Nhưng tuần này thì mình khỏi rồi, lại xông xáo lao vào cái bếp nóng như lò xông hơi để chế biến món ăn mới.
Read more