Salad/ Gỏi/ Nộm Tôm Xoài

*Cuối bài có video hướng dẫn cách làm.

14 tháng 4 năm 2015
Bây giờ chắc đã có xoài đầu mùa…

 

Nhà ông ngoại mình có một cây xoài to bên trái bếp cạnh giếng nước. Mỗi lần ngồi ngoài giếng rửa bát mình lại ngẩng lên nhìn những trái xoài xanh mập tròn lúc lỉu. Lúc ấy tay rửa bát mà đầu thì chỉ mong đến lúc được ăn những miếng xoài chín mọng vừa ngọt vừa thơm.
Read more

Vietnamese Shrimp & Mango Salad

*There’s a video tutorial at the end of this post.

 

When I was a little girl, my favorite tree in my grandparents’ garden was a mango tree in front of their kitchen.  Their kitchen, which looked like a hut, was separate from the house. I remember doing the dishes in the open washing area, looking up at the tree full of green mangoes, wondering when they would be ripe so I could eat them every day, many times a day. I am surprised my skin didn’t turn orange with all of the delicious mangoes that I managed to eat in season.

 

Read more